Startside


Kontaktinfo:


Formand

Kurt Andreasen

Teglgården 8

4220 Korsør


Tlf:   28 69 67 92

Mail: kurtand9@gmail.com

Gode links

 foreningen-norden.dk, som leder dig ind på landsforeningens hjemmeside. Her findes bl. a.                       oplysninger om samtlige andre lokalforeningers aktivitetsprogrammer.

 

 norden-slagelse.dk, her finder du Slagelse´s lokalafdelings hjemmeside. Vi har et godt samarbejde med Slagelse, hovedsageligt om venskabsbysamarbejdet.


Kommende begivenheder:

 

OBS – Desværre – OBS – Desværre – OBS – Desværre – OBS – Desværre – OBS

 

 Foredraget om Storeforbindelsen 27. januar er desværre aflyst pga Corona 

 

Foredraget om Storebæltsforbindelsen i Korsør Kulturhus onsdag den 27. januar ser vi os desværre ikke i stand til at gennemføre med de nuværende Corona-restriktioner, hvorfor det hermed aflyses.

Såfremt du har kendskab til nogen, der har vist interesse for foredraget, må du gerne viderebringe denne besked.

Program 2020-21

 


  Onsdag den 27. januar 2021 kl 19.00 i Korsør Kulturhus:

  Storebælt og Øresundsforbindelserne v/Henning Christensen,

  Om Danmarkshistoriens hidtil største byggeprojekt, om bygningen af de 2 broer, øst- og vestbroen , boringen af tunnelen under Storebælt samt anlæggelsen af Ny-Sprogø, som udvidede Sprogø til det 4-dobbelte. Ligeledes vil der blive fortalt om Øresundsbroen som forbinder Danmark med Sverige.

  Dette arrangement er i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv, Korsør, og Korsør kulturhus.Entré 50 kr.


  Onsdag den 3. marts 2021 kl. 19.00 i Det røde Pakhus, Skælskør:

  Generalforsamling.

  Efter denne er der kl. 20.00 underholdning v/Antonia, som vil synge nogle sange fra sit repertoire, som både indeholder pop og klassisk skønsang.

   

  Torsdag den 27. maj 2021:

  Busudflugt til Hammermøllen og Museet for Søfart, Helsingør.

  Vi får rundvisning begge steder, kaffe og let anretning indgår. Det er den aflyste tur i maj 2020, der holdes i 2021 i stedet for.

  Nærmere om mødetider og pris mm. udsendes senere.

   

   

  Deltagerpris til disse arrangementer er kr. 75,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer,

  hvis ikke andet er anført.

  Kaffe og kage er inkluderet i prisen.

   

  Dette program er med forbehold for ændringer p.g.af restriktioner forårsaget af corona etc.

  Hold øje med hjemmesiden om eventuelle ændringer, eller kontakt et bestyrelsesmedlem om nødvendigt.


  Bemærk: den 4.-5. september 2021 er der nordisk venskabstræf i Follo.

  Follo ligger sydøst for Oslo i Norge. Det er Foreningen Norden i vores tidligere venskabsby Ås der har fusioneret med naboforeningerne, derfor det nye navn.

  Foreningen Norden Slagelse arrangerer deres årlige tur derop den 1.- 7. september 2021,  hvor selve træffet vil indgå.

  Se mere på Foreningen Norden Slagelses hjemmeside: www.norden-slagelse.dk